kõik kategooriad

+86 18731531256

[e-postiga kaitstud]

Uudised

Kodu>Uudised

Sissejuhatus madala NOx põlemistehnoloogiasse

Aeg: 2024-01-25 108

Alates 1950. aastatest on insenerid uurinud NOx tekkemehhanismi ja kontrollimeetodeid söe põletamisel.

Uurimistulemused näitavad, et kõige olulisem NOx teket ja emissiooni mõjutav tegur on põlemisrežiim ehk põlemistingimused.

Seetõttu muutuvad seadmete töötingimuste muutumisel ka NOx heitkogused.Põlemistemperatuur, O 2 , NH i , CH i , CO, C ja H 2 kontsentratsioonid suitsugaasis on kõige olulisemad NO x teket ja hävimist mõjutavad tegurid.Seetõttu kontrollitakse ülaltoodud tegureid, muutes põlemistingimusi NO x mahasurumiseks. Tekkinud NO x tekitamise või hävitamise meetmeid NO x heitkoguste vähendamiseks nimetatakse madala NO x põletamise tehnoloogiateks.


Madala NOx põlemistehnoloogia on: arenenud tehnoloogia, madalad investeeringu- ja tegevuskulud.Riikides, kus on väga ranged NOx heitkoguste nõuded (nagu Saksamaa ja Jaapan), kasutatakse madala NOx sisaldusega põleteid esmalt rohkem kui poole NOx vähendamiseks, enne kui viiakse läbi suitsugaaside denitreerimine, et vähendada NOx kontsentratsiooni denitreerimisseadme sissepääsu juures. vähendada investeeringuid.ja jooksvad kulud.Madala NOx põlemistehnoloogia on NOx heitkoguste vähendamise tehnoloogiate seas kõige laialdasemalt kasutatav, suhteliselt lihtne ja kulutõhus meetod, kuid neil on lämmastikoksiidi heitkoguste vähendamiseks teatud piirid.Kuna põlemistemperatuuri alandamine ja hapniku kontsentratsiooni vähendamine suitsugaasis ei soodusta söe põlemisprotsessi ennast, tuleb erinevaid vähese lämmastikusisaldusega põletustehnoloogiaid kasutada viisil, mis ei mõjuta põlemise stabiilsust ega põhjusta põlemisprotsessi vähendadesõhkkondküttepinna kahjustamiseks.Korrosioon ja mitte põhjendamatult lendtuha süsinikusisalduse suurendamine ja katla kasuteguri vähenemine, seega on suurepärase kuluvõimega põleti valimine üks võtmetegureid.


1705300628329549.jpg